Проектиране

ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА И РАЗФАСОВАНЕ НА МЕСО с. Ведраре, общ. Карлово

Архитектура: арх. Б. Дачев

Възложител:"ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД

Част:ОВКХ

Проектирани са следните видове инсталации:

-Хладилна иснталация

-Климатични и вентилационни инсталацииархив

Най-нови проекти

ОДЗ "Здравец", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »
 

ОДЗ "Изворче", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »