Новини

-

-

-

-

- В настоящия момент фирмата разработва система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001.

- Фирма е внедрила система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 14001:2004.

Най-нови проекти

ОДЗ "Здравец", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »
 

ОДЗ "Изворче", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »