За нас

Фирма “ХЕС – България” ООД – гр. София е основана през март 2000 год. Има натрупан опит в областта на осигуряване на нормален и комфортен микроклимат в жилищни и промишлени сгради. Изграждайки умения и усъвършенствувайки знанията си, екипът осигурява качество на дейността си и пълноценно посрещане на изискванията на клиентите и партньорите си.

Фирмата е внедрила и поддържа система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001: 2008 и система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт ISO 14001:2004.

Най-нови проекти

ОДЗ "Здравец", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »
 

ОДЗ "Изворче", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »