Обучения

Проект:  „IEE/13/BWI/686/SI2.680174 "Обучение по енергийна ефективност за специалисти в строителния сектор в България" -   "BUILD UP SKILLS ENERPRO"
 

  В Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“  се провеждат 
квалификационни курсове за обучение по: 

 • „ Фотоволтаични инсталации ".
 • „ Слънчеви топлинни инсталации ”.
 • „ Термопомпени инсталации ".
 • „ Миниветрени съоръжения и инсталации ".
 • „ Климатизация, вентилация и отопление “.
 • „ Котли и инсталации за биомаса “.
 • „ Хибридни топлинни системи ".

       В курсовете обучаемите придобиват знания и усъвършенстват професионалните си умения в Центъра за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и в Компютъризираната лаборатория по климатична и вентилационна техника. В обучението е включен модул за придобиване на компетенции по спазване изискванията при изграждане на почти нулева енергийна сграда, с прилагане методиката на института Пасив хаус, Германия.
       Обучението приключва с успешно положен изпит по теория и практика и получаване на Удостоверение за професионално обучение и Европейски сертификат за преминато обучение по програмата на курса.


  
Смесени (комбинирани) курсове  в зависимост от индивидуалните нужди на обучаемите:

 • „Климатизация, вентилация и отопление” (60 ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.); 
 • „Термопомпени системи” (60 ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.);
 • „Слънчеви топлинни инсталации” (60 ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.); 
 • „Котли и инсталации на биомаса” (60ч.) + „Хибридни топлинни системи” (40 ч.); 
 • „Климатизация, вентилация и отопление” (60 ч.) + „Котли и инсталации на биомаса” (40 ч.); 
 • „Климатизация, вентилация и отопление” (60 ч.) + „Котли и инсталации на биомаса” (60 ч.) + „Хибридни топлинни системи” (20 ч.).

За повече информация следете интернет страниците на:

Най-нови проекти

ОДЗ "Здравец", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »
 

ОДЗ "Изворче", гр. Девин

Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване ...
още »